Online bijles...

  • Bezoek ons ook op -->

Online bijles Groep 6,7 en 8

so kids

Online bijles – Let op! Eerste les is een proefles en vrijblijvend.

 Heeft u geen tijd om uw kind naar huiswerkbegeleiding of bijles te sturen? Of is er wellicht geen mogelijkheid bij u in de buurt? Wij bieden voor u de oplossing! Gewoon online thuis! Het is makkelijk en uw kind kan alle vragen stellen die hij of zij maar wilt!

Basisonderwijs voor groep 6,7 en 8

 SpringOp online is voor leerlingen van groep 6 t/m 8. Naast persoonlijke ontwikkelingspunten kan uw kind ook kiezen voor de lessen Nederlands en rekenen. Bij de lessen Nederlands en rekenen voor groep 7 en 8 komen de belangrijkste basisvaardigheden aan bod die onmisbaar zijn voor de cito-entreetoets en hun verdere toekomst. De lessen voor groep 6 bevatten de belangrijkste vaardigheden van Nederlands en rekenen. Wat kunt u van het vak Nederlands en rekenen verwachten?

Nederlands: o.a.                                                                     Rekenen: o.a

- taallessen                                                                               – hoofdrekenen en handig rekenen
– belangrijke spellingregels                                                – breuken en procenten
– woordenschat                                                                       – metriek stelsel
– begrijpend lezen                                                                  – en nog veel meer..

 

Werkwijze

SpringOp online werkt via een online leersysteem. Dit is een website waar online les gegeven kan worden. De kinderen en de bijlesdocent hebben contact via de microfoon en er kan ook getypt worden. Er verschijnt een scherm met de desbetreffende stof die wordt behandeld. Uw kind heeft dus alleen schrijfgerei nodig. De kinderen krijgen uitleg over belangrijke leerlijnen binnen taal en rekenen. De kinderen kunnen vragen stellen en krijgen ook doe-opdrachten die zij per mail moeten inleveren aan de bijlesdocent. Zo ontstaat er een leerzame, leuke en interactieve leeromgeving!

Een online bijlesklas bestaat uit maximaal 5 kinderen, om zo de structuur en aandacht voor de kinderen te bewaken! Daarnaast bieden wij ook privé lessen aan.

Kosten online bijles

 25 euro per maand, 1 keer per week (75 min)

50 euro per maand, 1 keer per week (60 min 1 op 1)

 

Nu ook online BrugKlasToekomst! 

SpringOp lanceert een nieuw project: Online Brugklastoekomst! Tijdens deze opfristraining worden in 3 dagen belangrijke onderdelen van taal en rekenen behandeld. De training is bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. De doel van de training is om ervoor te zorgen dat de kinderen alle belangrijke basisvaardigheden beheersen op het gebied van taal en rekenen.

De aanleiding voor dit project is de verandering in 2015 van het schooladvies in groep 8. De citoscore in groep 8 wordt namelijk minder bepalend voor het schooladvies. De resultaten in groep 6 en 7 worden nu nog belangrijker, omdat dit ook bepalend is voor het uiteindelijke schooladvies. De meeste kinderen krijgen in groep 7 de entreetoets. De entreetoets geeft aan hoe het kind er voor staat en het kind krijgt ook een voorlopig advies. Dit advies is ook van invloed op het uiteindelijke schooladvies.

Wat betekent dit nu voor de kinderen van de basisschool?

Enerzijds is dit goed nieuws, omdat de druk en de spanning voor de eindcito in groep 8 veel minder wordt. Anderzijds betekent dit dat de kinderen vooral in groep 6 en 7 al heel goed hun best moeten gaan doen, want de toekomst voor de brugklas begint al  veel eerder!

Kosten online BrugKlasToekomst

 50 euro (3 dagen)

 

U kunt zich hieronder aanmelden!

Let op: Voor de kinderen die uit Utrecht komen die kunnen op locatie de training volgen. 

 

Aanmelden BrugKlasToekomst op locatie.

SpringOp
Samen Slimmer