BrugklasToekomst

  • Bezoek ons ook op -->

BrugklasToekomst

Banner website

De toekomst van uw kind begint NU!

Schrijf in voor de intensieve opfristraining voor groep 6,7 en 8.

SpringOp lanceert een nieuw project: Brugklastoekomst! Tijdens deze opfristraining worden in 3 dagen belangrijke onderdelen van taal en rekenen behandeld. De training is bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. De doel van de training is om ervoor te zorgen dat de kinderen alle belangrijke basisvaardigheden beheersen op het gebied van taal en rekenen.

De aanleiding voor dit project is de verandering in 2015 van het schooladvies in groep 8. De citoscore in groep 8 wordt namelijk minder bepalend voor het schooladvies. De resultaten in groep 6 en 7 worden nu nog belangrijker, omdat dit ook bepalend is voor het uiteindelijke schooladvies. De meeste kinderen krijgen in groep 7 de entreetoets. De entreetoets geeft aan hoe het kind er voor staat en het kind krijgt ook een voorlopig advies. Dit advies is ook van invloed op het uiteindelijke schooladvies.

Wat betekent dit nu voor de kinderen van de basisschool?

Enerzijds is dit goed nieuws, omdat de druk en de spanning voor de eindcito in groep 8 veel minder wordt. Anderzijds betekent dit dat de kinderen vooral in groep 6 en 7 al heel goed hun best moeten gaan doen, want de toekomst voor de brugklas begint al  veel eerder!

Locatie

Nansenlaan 126 3527 EL in Utrecht

Kosten BrugKlasToekomst

50 euro

button filmpje hieronder

 

Aanmelden BrugKlasToekomst