Algemene voor...

  • Bezoek ons ook op -->

Algemene voorwaarden

1. Duur van een blok/les

1.1 Een blok duurt 1 maand.
1.2 Een groepsles duurt 90 minuten en een privéles duurt 60 minuten.
1.3 Wanneer de les uitloopt zijn de kosten voor SpringOp.
1.4 Na 60 minuten krijgt het kind 5 à 10 minuten pauze.
1.5 Indien de leerling concentratieproblemen heeft, krijgt het om de 30 minuten een rustpauze.
1.6 De leerling dient minimaal 5 minuten voor de les aanwezig te zijn.

2. Afmelding

2.1 Bij ziekte of afwezigheid dient de ouder/verzorger 24 uur van te voren af te melden.
2.2 Wanneer het kind zonder afmelding afwezig is, dient de les betaald te worden.
2.3 Wanneer u te laat komt, dient u dit telefonisch te melden bij de desbetreffende bijlesdocent.
2.4 Na elke kwartaal kan de ouder/verzorger zich definitief afmelden.
2.5 Een leerling mag maximaal 1 keer per kwartaal afwezig zijn. Indien dit meer dan 1 keer in het kwartaal voorkomt, dan wordt de les wel in rekening gebracht.

3. Betaling & Lesgeld

3.1 De betaling van bijles dient voor aanvang van de 1e les binnen te zijn.
3.2 De betaling vindt plaats per automatische machtiging.
3.3  Het lesgeld wordt maandelijks van de rekening afgeschreven.
3.4 De kosten voor 1 keer per week groepsbijles bedragen 50 euro per maand per kind.
3.5 De kosten voor 2 keer per week groepsbijles bedragen 75 euro per maand per kind.
3.6 De kosten voor 1 keer per week privéles bedragen 75 euro per maand per kind.
3.7 De kosten voor 2 keer per week privéles bedragen 100 euro per maand per kind.
3.8 U ontvangt 20 euro korting voor het inschrijven van een tweede kind.
3.9 Bij vroegtijdse beëindiging van de lessen ontvangt u geen lesgeld terug.

4. Aanmelding

4.1 De ouder/verzorger kan zich via de website van SpringOp aanmelden.
4.2 De ouder/verzorger ontvangt na de aanmelding een bevestigingsmail.
4.3 Tijdens het intakegesprek is men verplicht het machtigingsformulier in te vullen en te tekenen.

5. Korting

5.1 Bij het inschrijven van een jaar bijles ontvangt u 10% korting .

6. Bijzonderheden

6.1 Elke leerling wordt tijdens bijles individueel geholpen en krijgt indien nodig een individueel handelingsplan.
6.2 Per maximaal 5 leerlingen is er een bijlesdocent beschikbaar.
6.3 De privéles bestaat uit maximaal 2 leerlingen per bijlesdocent.
6.4 De ouder dient zijn of haar kind naar het klaslokaal te brengen i.v.m. veiligheid.

7. Lesmateriaal

7.1 De leerling dient  zelf huiswerk/lesmateriaal mee te nemen.
7.2 Lesmateriaal van SpringOp bedraagt 5 euro per kind per maand.
7.3 De leerling dient ook zelf schrijfgerei mee te nemen.
7.4 De leerling moet tijdens de les een schrift of aantekeningenblok bij zich hebben.

8. Lesdag

8.1 Aan de hand van de door u opgegeven beschikbaarheid, wordt de lesdag of lesdagen van uw kind(eren) bepaald.
8.2 U kunt tussentijds in overleg met de directie van lesdag veranderen.

9. BrugklasToekomst

9.1 De leerling krijgt werkboekjes van SpringOp. Deze zijn kosteloos en de kinderen krijgen het na afloop mee naar huis.
9.2 De kosten van de BrugklasToekomst training bedragen 50 euro.
9.3 Een training duurt 3 dagen.